ร้านบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้ฉัน ทุกวันนี้บุหรี่ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ความชุกของการสูบบุหรี่ในคนหนุ่มสาวเพิ่มขึ้นทุกวัน อาจมาจากกระแสโลกออนไลน์ที่ว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่า ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ สามารถนำมาใช้เพื่อเลิกบุหรี่ได้

ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดที่แสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตราย

บุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นรูปแบบใหม่ของการสูบบุหรี่ที่มีอยู่ เสพติด ฝังลึกในยีน ซึ่งส่งนิโคตินไปยังร่างกายผ่านละอองลอยที่เข้าสู่ร่างกายในรูปแบบของอุปกรณ์ใหม่ ตัวบางไม่มีการเผาไหม้ (สินค้าไม่ไหม้จากความร้อน) และการเพิ่มขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยการโฆษณาออนไลน์อย่างแพร่หลาย โดยอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย มันเป็นแค่ไอน้ำและนิโคติน นอกจากนี้ยังผลิตเหล้าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีรสผลไม้และมีรสชาติ มีควันที่เรียกว่าการแข่งขันในเมฆ นี่เป็นกลยุทธ์ที่เย้ายวนที่เชื้อเชิญให้คุณเริ่มต้น ไม่ใช่หยุด มันเกี่ยวกับการใช้จิตวิทยาเชิงบวกกับนิโคติน

หัวหน้าแผนกทันตแพทยศาสตร์ ประเทศไทย (DBA) ร้านบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้ฉัน ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดที่แสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารเคมีที่เป็นอันตรายมากกว่ายาสูบ เพิ่มความเสี่ยงของฟันผุ ลดความต้านทานต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก ส่งเสริมการอักเสบและปริทันต์ โรคสุขภาพช่องปากไม่ดี กังวลว่าคนหนุ่มสาวใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น

บุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ

ดร. นพ. ธัญญะ บุณยสิรินันท์ ผู้อำนวยการสมาคมโรคหัวใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่า “เป็นที่แน่ชัดว่าการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ บุหรี่ไฟฟ้า shopee นี่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ” เสี่ยงโรคหัวใจ เป็นผลให้โรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันและเรื้อรังรวมถึงการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแนะนำให้หยุดสูบบุหรี่ในแนวทางสำหรับความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง

แนวโน้มการแพร่ระบาดของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับแนวโน้มการแพร่ระบาดของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐอเมริกาในปี 2019 นักเรียนมัธยมต้น 5.3% ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ บุหรี่ไฟฟ้า ราคาไม่เกิน 500 ในขณะที่ 5.3% ของนักเรียนมัธยมปลายใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งนักเรียนมัธยมปลาย มีเพียง 3.7% ของผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 25 ปีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์กำหนดเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชน นิโคตินเป็นอันตรายต่อการพัฒนาสมองของวัยรุ่น สมองมีความรู้สึกโหยหา ทำให้สิ่งต่าง ๆ ในสมองไม่สมดุล

ร้านบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้ฉัน อัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อของคนไทย

และจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกในปี 2561 คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อที่ 398,860 คนต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับ 74% ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ข้อมูลจากข้อมูลการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ร้านบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้ฉัน ตั้งแต่มกราคม 2563 ถึง 13 กันยายน 2564 มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 14,485 ราย โดย 9,705 รายเป็นโรคไม่ติดต่อ คิดเป็น 67% ของโควิด-19 ทั้งหมด -19 เสียชีวิต โรคไม่ติดต่อเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องสัมผัส การรักษาอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนที่สูง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของประชาชน สุขภาพ และคุณภาพชีวิต รวมถึงเศรษฐกิจของบ้านและประเทศ

ผู้สูบบุหรี่รายใหม่ติดบุหรี่

ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มากกว่า 8 ล้านคน อุตสาหกรรมยาสูบได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่เพื่อช่วยให้เด็ก คนหนุ่มสาว และผู้สูบบุหรี่รายใหม่ติดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บราซิล และไทย ในปัจจุบันมีแนวปฏิบัติในการห้ามจำหน่ายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ แต่บริษัทยาสูบข้ามชาติได้พยายามสร้างกระแสกดดันทางกฎหมาย ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกต้องด้วยบุหรี่ไฟฟ้า นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดผู้สูบบุหรี่และผู้สูบบุหรี่ในหลายประเทศ และนั่นก็กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในที่สุด

ปัญหาของการสูบบุหรี่แบบพาสซีฟ

นพ.นารายณ์ เป็นเลขาธิการสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทย ข้อมูลจากแผนกการแพทย์ของสมบัติ มงทวิพงศา โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากยาสูบมากกว่า 70,000 รายในแต่ละปีในปี 2561 แต่มีผู้สูบบุหรี่รายใหม่ที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป ทำให้เสียหายทางเศรษฐกิจ 220,461 ล้านบาทต่อปี ขณะที่รัฐเก็บภาษียาสูบได้ 68,603 ล้านบาท บุหรี่ไฟฟ้า pod ราคาถูก นอกจากนี้ยังมีปัญหาของการสูบบุหรี่แบบพาสซีฟ ถ้ามีคนในรถหายใจเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย และบุหรี่ตัวที่สามคือสารตกค้างที่หลงเหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น เสื้อผ้า เสื้อผ้า เป็นต้น

โยบายรัฐบาลห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแรงกดดันจากหลายหน่วยงานให้ตามนโยบายรัฐบาลห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า  อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า ราคาถูก     ประเทศไทยได้ตกลงตามอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (FCTC) ซึ่งกำหนดให้รัฐบาลต้องป้องกันการแทรกแซงจากอุตสาหกรรมยาสูบ นอกเหนือจากการทำให้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ถูกกฎหมาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าจึงพยายามเสนอกฎหมายที่อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าได้ สิ่งนี้ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยที่มีต่อองค์การอนามัยโลกอย่างชัดเจน ร้านบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้ฉัน

 

อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า ราคาถูก  มีอะไรบ้าง 

บุหรี่ไฟฟ้า shopee ราคาถูก พร้อมส่ง  

บุหรี่ไฟฟ้า ราคาไม่เกิน 500  มีคุณภาพไหม